Autobedrijf Vullings Best
Waar u uw Kia of andere merken aan toevertrouwt!

Privacy statement

Verwerkingsverantwoordelijke

Autobedrijf vullings bv, gevestigd aan de Spoorstraat 24-25, 5684 AA Best. Autobedrijf vullings bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is autobedrijf vullings bv. Autobedrijf vullings bv vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Zij informeert u over de wijze waarop zij dat doet in dit Privacy Statement. Autobedrijf vullings bv verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en uit gebruik van onze diensten.

Autobedrijf vullings bv verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • via haar website www.vullingsbest.nl
 • via Kia Motors Nederland, via AD Nederland en verzekeringsmaatschappijen
 • uit telefonisch en persoonlijk contact .

Autobedrijf vullings bv verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, en woonplaats.
 • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Informatie over uw huidige auto en rijgedrag

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens:

Autobedrijf vullings bv verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, en haar producten zo goed mogelijk op uw voorkeuren aan te kunnen passen. Autobedrijf vullings bv gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U informeren over onze producten en diensten
 • De door u gevraagde diensten verlenen, zoals het repareren en onderhouden van uw auto, het aanbieden van vervangend vervoer en proefritten
 • Het opstellen van contracten
 • voor reclame doeleinden en evenementen
 • Recall-acties uit te kunnen voeren

In het kader van voor vermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, worden gedeeld met KMNL, verzekeringsmaatschappijen en pechhulpdiensten. Voor zover verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met bovengenoemde doeleinden niet noodzakelijk is voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst met u, zal deze gebaseerd zijn op uw toestemming, op een wettelijke verplichting die op autobedrijf vullings bv rust, op een medewerkingsplicht of -mogelijkheid die geldt voor autobedrijf vullings bv in relatie tot toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op de gerechtvaardigde belangen van autobedrijf vullings bv of een derde.

Beveiligingsmaatregelen:

Autobedrijf vullings bv heeft maatregelen genomen om de bescherming van de door u aan ons verschafte persoonsgegevens tegen onvoorziene, onbevoegde, inzage, bekendmaking of gebruik en andere onrechtmatige vormen van verwerking te borgen.

Wijzigingen:

Neemt U contact met autobedrijf vullings bv op indien u in de toekomst niet meer door ons benaderd wenst te worden, een wijziging in uw persoonsgegevens wilt doorgeven of inbreuk

op uw privacy wilt melden.

Bewaartermijnen:

Autobedrijf vullings bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij autobedrijf vullings bv op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.